logo_pohorje

Kdo smo?

Društvo Moje Pohorje, Za Pohorje brez vetrnih elektrarn združuje posameznice in posameznike, ki želimo prispevati k ohranitvi Pohorja kot življenjskega prostora Pohork in Pohorcev, njegove izjemne narave, virov pitne vode in sonaravnega razvojnega potenciala!

Društvo smo ustanovili predstavniki treh pohorskih krajevnih skupnosti občine Slovenska Bistrica, v katerih želijo zgraditi vetrne elektrarne : Kebelj, Tinje in Šmartno.

Predsedniki društva so : Irena Capl, Lea Ornik in Darjan Korošec

Kaj želimo?

Ohraniti stoletne gozdove, barja, planje in pohorske vode, ki so prepleteni v edinstveno kulturno krajino. V spoštljivem odnosu do narave so jo sooblikovale številne generacije Pohork in Pohorcev. Takšno jo želimo predati tudi našim zanamcem! Ne le za na Pohorju živeče prebivalke in prebivalce, tudi za okoliške vasi in mesta je pomembno ohranjanje pohorske narave, ki daje in hkrati varuje!

Proti čemu se borimo?

PROTI UNIČENJU POHORJA Z VEČ DESETIMI VETRNIMI ELEKTRARNAMI!

Društvo Moje Pohorje, Za Pohorje brez vetrnih elektrarn se odločno upira nameravanim načrtom investitorjev, ki v spregi z odločujočimi, iz t.i. centrov moči, mimo volje tukaj živečih prebivalcev, načrtujejo uničenje enega izmed najvrednejših naravnih in vodovarstvenih območij v Sloveniji.
Gradnja vetrnih elektrarn bi izničila in degradirala trud ter napor naših prednikov, našim otrokom pa bi bila odvzeta priložnost živeti v ohranjenem in zdravem življenjskem okolju, njihova prihodnost!

Odločeni in združeni zavzemamo ničelno toleranco do vsakršnih posegov, ki ne prispevajo k ohranjanju Pohorja.

Kaj ogroža Pohorje?

Na Bistriškem Pohorju, natančneje na območju Areha in Treh Kraljev ter Jurgovega načrtuje ljubljansko podjetje ENERGIJA NA VETER d.o.o., s skupino drugih investitorjev gradnjo 56 vetrnih elektrarn!

Umeščene naj bi bile v samo jedro ohranjenih pohorskih gozdov, na območja ali v neposredno bližino vodnih virov in izjemne naravne ohranjenosti, krajinske skladnosti in naravnih ter kulturnih prvin, s katerimi se ponaša celotno površje Pohorja.

Pohorje na Bistriškem tako ne bo več naravna in kulturna krajina temveč t.i. energetska krajina:

56 skoraj 200 metrov visokih vetrnih elektrarn! Vetrnice bodo vsaj 6x višje kot so visoke povprečne pohorske smreke!

Premer elis bo več kot 130 metrov!

Za vsako izmed 56 elektrarn bo potreben posek gozda v izmeri enega nogometnega igrišča!

Za temeljenja 200 metrskih monstrumov bodo potrebni obsežni zemeljski posegi; za vsak temelj vetrne elektrarne bo potrebnih OKOLI 240 »TOVORNJAKOV HRUŠK« BETONA! To pomeni, da bi samo z dovozi betona za temeljenje 56 vetrnih elektrarn uničili pohorske ceste v prostor pa vnesli nemir, hrup in tresljaje! Da o tem, s kolikšnimi količinami betona bi dobesedno zalili-degradirali Pohorje ne govorimo.

Potrebni bodo obsežni poseki gozda za izvedbo vkopanih kablovodov do Ruš in Slovenske Bistrice. Uničene bodo tudi ceste, ki vodijo s Pohorja. Kablovod naj bi bil vkopan tudi vanje!

Potrebni bodo poseki gozda za gradnjo novih dostopnih poti do vetrnih elektrarn s širino vsaj 4 metre, v dolžini več kilometrov!

Obstoječe pohorske ceste bodo za potrebe dovoza sestavnih delov vetrnih elektrarn razširjene na najmanj 4 metre, v ovinkih pa bistveno več, s čimer bo območje dodatno degradirano!

Vetrne elektrarne se načrtujejo na območju, ki je izjemnega pomena za zagotavljanje pitne vode pohorskim in podpohorskim mestom ter vasem! Za gradnjo bodo potrebni obsežni izkopi, ki bodo spremenili vodne razmere na Pohorju! Za delovanje elektrarn so potrebna za ljudi in živali nevarna olja in maziva, ki bi, ob morebitnem razlitju, nepovratno onesnažila pohorske vire pitne vode!

Posegi za vetrne elektrarne so načrtovani na območju najvrednejše narave, ki je steber zelenega turizma, kateremu so se zavezale pohorske občine in v katerega so v zadnjih letih vložile znatna finančna sredstva!

Požarna ogroženost Pohorja bo zaradi mogočih napak na vetrnih elektrarnah in zaradi njih povzročenih požarov izjemna!

Gibanje na območjih delujočih vetrnic bo SMRTNO NEVARNO, saj lahko, ob napakah, kot britev ostra rezila elis vetrne elektrarne odletijo tudi do 1,6 km daleč vstran!

Bistriško Pohorje bo zaradi posegov degradirano, uničeno; izgubljen bo stoletni gozd!

Krajina Bistriškega Pohorja se bo po izvedbi posega povsem spremenila; razvrednotena bo tudi zaradi vizualno izpostavljenih, visoko iznad pohorskih smrek štrlečih vetrnic!

Pohorje tako domačinom kot tudi pohodnikom, planincem, turističnim ponudnikom, športnikom, otrokom, ki tukaj preživljajo šolo v naravi ne bo več dom, prostor ohranjene narave, miru, rekreacije, počitka in doživljanja.Življenje na Bistriškem Pohorju bo povsem razvrednoteno!

Življenje na Bistriškem Pohorju bo povsem razvrednoteno!

POHORJA, KOT GA POZNAMO, NE BO VEČ!