logo_pohorje

Pravkar izvedeli, da je investitor umaknil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja tudi za 21 VE od Lukanje do Rogle.

Torej trenutna situacija :

Kablovod do Ruš, Vetrno polje Trije Kralji in Vetrno polje Areh odločba, da se gradbeno dovoljenje ne izda (35 VE+ kablovod).

Lukanja – Rogla (21 VE) in kablovod do Slovenske Bistrice, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila 21.03.2024 umaknjena.

Ta trenutek je v igri samo še pritožba investitorja na odločbo UE o zavrnitvi gradbenega dovoljenja za KALŠE!

SORODNE OBJAVE